Käitumisest kirikus

Kirikusse tulles

Püüa tulla jumalateenistusele või muule sündmusele kontserdile õigeks ajaks! Ka hilinejad pääsevad siiski kirikusse sisse. Kirikukelli helistatakse selle märgiks, et nüüd algab avalik ja kõigi inimeste jaoks avatud jumalateenistus.

Mis täna kirikus toimub!? Iga kiriku juures on teadetetahvel, kust saab teavet toimuva kohta. Jumalateenistuseks valmistudes ei tee paha juba kodus kirikukalendrist vastava pühapäeva teemaga tutvumine, et juba kirikusse tulles end toimuvaks häälestada.

Kirikusse jõudes

Mehed võtavad kirikus alati mütsi peast.  Kirikusse tullakse ikka väärikais riideis: kohtumine maailma Looja ja Isandaga on märksa suurem au, kui presidendi vastuvõtule minek!

Võta ukse juurest lauluraamat või laululeht – see on sinna sinu jaoks valmis pandud. Teenistuse kord on kirjas missalehel. Lauluraamat tagasta pärast teenistust, laululeht võta kaasa.

Kirikusse sisenedes lülita oma mobiiltelefon välja, kui vähegi võimalik! Jumalateenistus on igavikuline sündmus, mille kõrval ajalikud asjad võivad pisut oodata. Jumalateenistuse ajal kirikus niisama ei jalutata. Kirikuga tutvuda saab muul ajal. Pildistamiseks on sünnis eelnevalt luba küsida.

Kui kaua jumalateenistus kestab?

Jumalateenistus kestab umbes tund ja veerand. Kui pead tingimata enne lõppu lahkuma, tee seda samuti vaikselt. Lahkuda ja liikuda sobib koguduselaulu, mitte palve ajal!

Millal seista või istuda?

Me ei tõuse mitte sellepärast, et kirikuõpetaja räägib, vaid austame Jumalat, kelle sõna me kuuleme ja kelle poole palvetame. Üldiselt on tavaks, et palvete, kiituslaulu, evangeeliumilugemiste, usutunnistuse, armulaualiturgia ja õnnistamise ajal seistakse. Patutunnistuse ning armulaua pühitsemise ajal võib ka põlvitada.

Kes võivad tulla armulauale?

Armulauda võtavad vastu konfirmeeritud (leeritatud) kirikuliikmed ja nendega koos olevad ristitud lapsed, keda on õpetatud armulaua olemust mõistma. Teisi lapsi ning veel leeris käimata noori ja täiskasvanuidki õnnistatakse. Et sa ei võta vastu armulauda ja soovid õnnistust, võid panna selle märgiks parema käe oma rinna peale.

Plaksutamine?!

Vaimulik kirikukontsertki on jumalateenistus ja plaksutada on kohane kavaterviku lõpus. Vaikust pole kirikus vaja karta! Pärast palvet, nõndasamuti pärast kirikuhümni ja palvelaule (näit “Hoia, Jumal, Eestit…”) ei plaksutata.

Mälestamised, eestpalved

Kui sul on eestpalve või mälestamise soov, mine enne teenistust käärkambrisse vaimuliku juurde või pöördu koguduse kantseleisse. Kui sul on pikem jutt, siis tule vaimuliku juurde juba nädala sees.

Kas lapsed ka tohivad tulla?

Lapsed on kirikus privilegeeritud seisus. Vanemate kohus on siiski õpetada oma lapsi kirikus käima ja käituma. Meie kirikus on lastele ka joonistamise- ja mängunurk juhuks, kui pikalt paigalpüsimine üle jõu tundub käima.