• Pean meeles oma ristilapse sünnipäeva, nimepäeva ja ristimispäeva. Püüan teda neil päevadel külastada või vähemalt tervitada, võimalusel ka väikese kingitusega näidates, et hoolin temast.
  • Tuletan oma ristilapsele meelde, et ta on ristitud, ja selgitan talle, et Jumal on ta ristimise kaudu oma lapseks võtnud ja Kristuse jüngriks kutsunud. Palvetan oma ristilapse ees ja aitan tal usus kasvada.
  • Suhtlen aktiivselt oma ristilapse vanematega ning võtan aega, kui mu ristilapsel on mind tarvis.
  • Kuulan kannatlikult, kui mu ristilaps või tema vanemad räägivad mulle oma rõõmudest ja edusammudest või muredest ja pettumustest. Hoian saladusi, mis mu ristilaps mulle usaldab, ning aitan lahendada tema ja ta vanemate vahelisi konflikte.
  • Pean silmas oma ristilapse vajadusi ja astun tema eest välja. Kui vanemad ei suuda mingil põhjusel oma lapse eest hoolitseda, siis annan ma endast parima, et mu ristilaps võiks tunda end kindlalt ja hoituna.
  • Soovin, et mu ristilaps näeks minus alati head sõpra ja usaldusväärset teekaaslast.