Abielu ja laulatus

Mis on abielu?

Mehe ja naise vaheline abielu rajaneb loomises seatud korrale. Jumal lõi inimese meheks ja naiseks ning asetas nad elama teineteise kõrval vastastikuses armastuses (1Ms 1:27-28,31). Abielu on abikaasadele ühtaegu nii Jumala kingitus kui ka ülesanne, milles mees ja naine annavad teineteisele ainuõiguse teineteist toetada ja teenida, elada korrastatud seksuaalelu ja kasvatada üheskoos järglasi.

Kiriklikul abielu sõlmimisel tõotavad mees ja naine teineteist armastada ja austada kuni elu lõpuni. Abielu püsimine ja õnn rajanevad abikaasade vastastikusel ennastsalgaval armastusel, mõistmisel, teenimisel, andestusel ja meeleparandusel. Nagu Kristus on andnud end ristikogudusele, nõnda tuleb ka abikaasadel Kristuse eeskujul elada teineteise heaks (Ef 5:1-2). Abielutõotus kehtib kuni abikaasa surmani.

Mis on laulatus?

Laulatusel sõlmivad mees ja naine omavahel abieluliidu, millega pruutpaar seob ennast jäädavaks ja lahutamatuks kooseluks. Vaimulik on kirikupoolne tunnistaja ja liidulepingu seaduslikkuse kinnitaja. Lisaks on laulatus eestpalve- ja õnnistamistalitus, millega pruutpaar ja temaga koos laulatusele kogunenud kogudus palub abielutõotuse täitmiseks Jumala õnnistust.

Piltlikult väljendades tähendab traditsiooniline arusaam laulatusest, et mees ja naine seotakse lahutamatult ühte, nii nagu tina ja vask sulatatakse pronksiks, ning neid ei saa enam eraldada. Selline ühendus ei seo inimesi ainult „üheks lihaks“, vaid ka üheks hingeks ja südameks.

Laulatus peetakse kas talitusena või laulatusmissana. Laulatuse toimetab ordineeritud vaimulik. Soovitavalt on talitusel juures ka tunnistajad. Laulatus toimub kirikus; erandolukorras vaimulikuga kokkuleppel ka mõnes teises sobivas kohas (kabelis, kodus või mujal).

Mis on laulatamise eeltingimused?

Laulatust toimetav vaimulik peab veenduma, et pruutpaari laulatamiseks on kõik eeltingimused täidetud (abiellujad on ristitud ja konfirmeeritud, nad on vallalised ja õigusvõimelised, nad registreerivad seaduslikult oma abielu).

Segaabielu korral (kui üks osapool kuulub teise kristlikku konfessiooni) peab laulataja sellest eelnevalt teatama asjaosalise koguduse vaimulikule. Segaabielu laulatamine on mõeldav toimetada ühiselt mõlema konfessiooni vaimuliku poolt ühe talitusena. Kui segaabielu on juba laulatatud teise abikaasa kirikus, teatatakse sõlmitud abielust kogudusele ning võetakse abielupaar eestpalvesse. Soovi korral võib pidada abielu õnnistamise talituse.

Ei laulatata abielu, kus üks abikaasa on ristimata. Kui üks abikaasa kuulub mõnda mittekristlikku religiooni, võib hingehoidlikel kaalutlustel ja mõlema abikaasa nõusolekul abielu kiriklikult õnnistada.

Kauem kestnud registreeritud abielu puhul peab vaimulik abielu õnnistamise talituse.

Kuidas laulatustalitus toimub?

Laulatuse ettevalmistusse kuulub vaimuliku vestlus abielluda soovijatega, kus seletatakse abielu tähendust ning laulatustalituse sisu ja korda. Läbi rääkida talituse muusika, sõrmuste andmise, ruumi kaunistamise, pildistamise ja võimaliku filmimise asjus. Muusika valikul ja talitusel kasutatava sümboolse tegevuse puhul tuleb arvestada talituse jumalateenistusliku iseloomuga.

Talitusel tuleb pruutpaar algusmuusika ajal kirikusse ja põlvitab vaikseks palveks altari ette. Pruutpaar seisab altari (laulataja) ees nii, et pruut on peigmehe vasakul käel.

Talituse ajal kogudus traditsiooni kohaselt seisab; kõne ja muusikaosade ajal võib ka istuda.

Pruut ja peigmees panevad sõrmused ise teineteisele sõrme. Erandjuhul paneb abiellujatele sõrmused sõrme vaimulik. Sõrmus pannakse vastavalt tavale parema käe neljandasse sõrme.

Laulatusmissa puhul liidetakse laulatuse osad missa sisse. Pruutpaar tuleb algusmuusika ajal kirikusse ja põlvitab vaikseks palveks altari ette, seejärel lähevad peigmees ja pruut nende jaoks seatud istekohtadele ning võtab missast osa oma istekoha juures olles. Altari juurde tulevad nad laulatusosaks, armulaua vastuvõtmiseks ja õnnistamiseks.

Abielu õnnistamise puhul kasutatakse laulatustalituse ülesehitust ja piiblitekste, ent laulatusosa asemel toimub abielu õnnistamine.

Mida teha, kui on soov lasta oma abielu laulatada?

Pöörduda tuleks koguduse õpetaja poole (polva@eelk.ee või tel 516 4158).