Jumala kuningriigi alamaks saadaksepühas ristimises

„Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki." (Johannese 3:5)

LOE LISA

Lapsena ristitu või ka veel ristimata täiskasvanu saab koguduse täisõiguslikuks liikmeks läbi konfirmatsiooni ehk leeriõnnistamise

"Saanud usklikuks, olete kinnitatud tõotatud Püha Vaimu pitseriga." (Efeslastele 1:13)

LOE LISA

Pühast ristimisest

Mis on ristimine? Ristimine on esimene ja ühekordne sakrament, mille läbi sünnitakse uuesti vaimulikul viisil (veel …)

Leer ehk konfirmatsioon

Leeriga loetakse inimene vaimselt täiskasvanuks: ta tunnistab avalikult omaks ristiusu maailmavaatelised ja eetilised põhimõtted ning kohustub neid järgima. (veel …)

Abielu ja laulatus

Mis on abielu? Mehe ja naise vaheline abielu rajaneb loomises seatud korrale. Jumal lõi inimese meheks ja naiseks (veel …)

Matused

Kristlik matus on enamat pelgast kombetäitmisest. (veel …)

Mõnda Põlva koguduse ja kiriku ajaloost

Kirikuhoonest Põlva kirik on Võrumaa vanim kirik. Ta on ehitatud bernhardiini ordu poolt pärast Kirumpää lossi valmimist 1226, mille juurde