Õppeaasta lõpetamine toimus emadepäeval, 12. mail. Viimasel kohtumisel tuletati meelde aasta jooksul õpitud teemasid läbivalt nii Vanast kui Uuest Testamendist, maaliti ning mängiti Põlva keskväljakul.

Õppeaastal õppis koolis 14 last ja neid õpetasid neli õpetajat: Salome Olenius, Anne Ojaste, Teele Nigola ja Ave Mustimets.

Foto: Andrus Kiis