ERR videoarhiivist on kõigil võimalik järele vaadata ETV eetris olnud saadet Tähendamisi. Saate tsüklis “Kirik keset küla” tuuakse vaatajate ette Eestimaa erinevate paikade pühakojad. 28. aprilli 2019 saates avati vaatajale Põlva kiriku uksed ja kirikust jutustas koguduse õpetaja Toomas Nigola.

Saate režissöör Mati Kark, toimetaja Aivi Parijõgi.

Link järelvaatamisele:
https://arhiiv.err.ee/video/vaata/tahendamisi-polva-maarja-kirik