Põgus tagasivaade 2018. aasta tegemistele ilmus koguduse ajalehes Sõnasaatja.

2018. aasta algas koguduseelus matusebüroo kolimise tähe all. Möödunud aasta lõpul otsustas seni Põlvas matusebürood pidanud Leevi Lillemäe selles valdkonnas tegevuse lõpetada ning pakkus meie kogudusele võimalust büroo tegevus üle võtta. Telefoninumbrid jäid samaks ning jätkama olid nõus ka pikaajalise kogemusega klienditeenindaja Helje ja autojuht Urmas. 

Nii algas kibekiire töö büroole tööruumide rajamiseks ajaloolise pastoraadihoone keldrikorrusele, sissepääsuga uue keskväljaku poolt. Seal tegutseb kogudusele kuuluv Põlva Matusebüroo OÜ märtsi algusest peale. Ametlikud vastuvõtuajad on esmaspäevast reedeni kell 9-13. Ette helistades pääseb büroosse siiski ka pärast ametliku lahtiolekuaja lõppu. Ööpäeva-ringselt on tagatud valmisolek abistada näiteks lahkunu kodust külmkambrisse toimetamisel ja matustega seonduva nõu andmisel. Vastav telefoninumber on ära toodud ka selle ajalehe tagumisel leheküljel.

Kahjuks on palju segadust tekitanud Võrus tegutsev Lõuna-Eesti matusebüroo, mis meiega konkureerimiseks on rajanud endale Põlvasse esinduse kohe haigla lähedale, Käisi tänava äärde. Mõnigi inimene on läinud sinna arvates, et tegu on kohaliku, Põlva Matusebürooga. Sestap olgu veelkord öeldud: Põlva kohalik matusebüroo asub vanas pastoraadis (Swedbanki kontoriga samas majas).

Juunikuus valmis pastoraadi kõrval seni lagedana seisnud platsil kaunis keskväljak. Koos vallaga jätkub töö selle nimel, et leida rakendust ka uue väljaku äärde jäävatele ja kogudusele kuuluvatele kruntidele.

Augustikuus saime aastaks ajaks täiskohaga pühapäeva-kooli- ja noortetööd korraldama erialase kõrgharidusega Taija Sairaneni.

Aasta teises pooles algasid tööd ka kiriku käärkambri juurdeehituse rekonstrueerimiseks. Selle kohta saab lisa lugeda leheküljelt 6. Tööd peaksid kava kohaselt valmis saama 2019. aasta suveks.

Käimas on tööd kiriku lae soojustamiseks. Siinkohal suur tänu Kodumaja AS-le, kes on annetanud meile klaasvillajääke.

Jaanuaris algavad projektee-rimistööd kiriku katusekonst-ruktsioonide restaureerimi-seks. Teada on, et tööd on seal palju. Sellest täpsemalt aga juba järgmises Sõnasaatjas.