Avalikud missad jm jumalateenistused jäävad eriolukorras ära. Mida see tähendab?

Täiendatud 5. mail 2020: Vabariigi Valitsuse juhiste kohaselt on pühapäevast, 10. maist jumalateenistuste pidamine taas lubatud ka koguduse osavõtul. Jätkuvalt on oluline järgida ohutusnõudeid, mille kohta on juhised selgesti nähtavalt avaldatud ka kiriku sissepääsu juures. Haigena jää kindlasti koju – jumalateenistuse salvestust saad sama päeva õhtupoole vaadata jätkuvalt ka koguduse online-kanalite vahendusel.

Vabariigi valitsuse korralduse „Eriolukorra meetmete rakendamine“ alusel tuleb kahjuks teatada, et avalikud missad ja muud avalikud üritused kirikus jäävad kuni edasiste teadeteni ära.

Peamine muudatus on see: kirikus ei toimu kuni edasiste teadeteni avalikkusele suunatud üritusi, sh jumalateenistusi.

Kirik on avatud kõigile palvetajatele tavapärastel aegadel (E-R 9-13, P 10-12.30, harilikult siiski ka kauem nii tööpäevadel kui pühapäeviti). Kirikusse tulijail tuleb jälgida ustele paigaldatud juhiseid hügieeni ja kaasinimestega distantsi hoidmise osas.

Koguduse liikmetel, kes on terved, on võimalik soovi korral tulla õpetajalt armulauda vastu võtma pühapäeviti kell 11. Teisisõnu: armulaua pühitsemine toimub, kuid mitte avaliku missa, vaid niiöelda ”siseringi” kinnise sündmusena. Armulaua vastuvõtmine on korraldatud juhendatud „liikuva laudkonnana“: armulaualised tulevad ükshaaval altari ette ja põlvitavad sakramendi vastuvõtmiseks, seejärel lahkuvad teist teed mööda tagasi oma kohale hoides kaaskirikulistega vahet vähemalt paar meetrit. Armulaualiturgia osaks oleva rahusoovi vahetame kätlemise asemel üksteise poole kummardades ja öeldes: “Jumala rahu“. Armulauda jagatakse kõigile üksnes indiktsiooni ehk ”sissekastmise” meetodil keelele. Kinnitame: armulauda pühitsevad ja jagavad vaimulikud järgivad rangeid hügieeninõudeid.

Haiged ja need, kes peavad olema karantiinis, peaksid jääma koju ning kasutama aega palveks ja piiblilugemiseks. Tarvidusel saab õpetajad kutsuda koju armulauda jagama ja pihti vastu võtma.

Pühapäevastest jumalateenistustest on võimalik osa saada näiteks Pereraadio vahendusel või ka internetis. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Facebooki- ja YouTube-i lehtedel avaldatakse iga pühapäeva hommikul kell 7.15 õp Enn Auksmanni videojutlus pühapäeva kirjakoha teemal. Meie oma koguduse vaimuliku sõnumit pühapäeva teemal saab kuulata pühapäevahommikuti kell 8 Kaguraadiost. Tartu Pauluse koguduse jumalateenistuse videoülekannet saab vaadata nii Facebooki kui ka YouTube-i vahendusel pühapäeval kell 10.

”Kuidas ma nüüd armulauda saan?”

Nagu eespool viidatud, on koguduseliikmetel, kes on terved ja seda soovivad, võimalik tulla armulauda vastu võtma kirikusse.

Kui ei saa tulla kirikusse ega soovita ka õpetajat koju sakramenti jagama kutsuda, on võimalik ka vaimne kommunioon – samasugune nagu siis, kui tead end olevat surmapatu seisundis ja pole veel jõudnud pihil käia.

1. Kahetse siiralt iga tehtud tõsist või surmapattu, palu Jumalalt andestust ja Püha Vaimu väge, et võiksid oma meelt parandada. Otsusta esimesel võimalusel käia ka pihil.

2. Kuula/vaata interneti vahendusel ülekantavat armulaualiturgiat (näiteks Tartu Pauluse kogudusest) või kujuta endale ette sel puhul kirikus toimuvat, iseäranis armulaua seadmissõnu.

3. Palveta kõik need palved, mida tavaliselt ka kirikus enne armulaua vastuvõtmist palvetad.

4. Igatse siiralt vastu võtta meie Issandat, Tema ihu ja verd, hinge ja jumalikkust, pühas sakramendis.

5. Palveta püha Alphonsus Liguori palvet: ”Mu Jeesus, ma usun, et Sina oled tõesti kohal pühas altarisakramendis. Ma armastan Sind üle kõige ja igatsen Sind oma hinge. Kuigi ma ei saa Sind praegu ses pühas sakramendis ihulikult vastu võtta, tule siiski vähemalt vaimselt mu südamesse. Ma võtan Su vastu ja ühendan end täielikult Sinuga, nagu Sa oleksidki juba seal; ära lase mind iial Sinust lahutatud saada. Aamen.”

6. Pärast vaikset adoratsiooni palveta kõik need usu-, alandlikkuse-, armastuse-, tänu- ja teised palved, mida tavaliselt pärast armulaua vastuvõtmist palvetad.

Sedasama saab teha ka kirikus olles, kui pole mingil põhjusel võimalik vastu võtta püha armulauda.

”Aga kirikukohv?

Ka need, nagu eespool lugesime, jäävad kuni eriolukorra lõpuni ära.

Kooli ruumid on suletud

Esmaspäevast, 16. märtsist töötab Jakobi Kool, nagu teisedki üldhariduskoolid Eestis, kaugõppel. Vastavalt riiklikele juhistele on sel ajal kooli ruumid suletud õpilastele ja kolmandatele isikutele. See seab teatud piiranguid ka koguduse kooskäimistele. Eelkõige vajab täiendavat läbimõtlemist koguduse nõukogu koosoleku korraldamine, mis märtsis peaks menetlema eelarvet ja eelmise aasta aruandeid. Nõukogu liikmetega suhtleme neis küsimustes veel eraviisiliselt.

”Aga külalised, kes pidid tulema?”

22. märtsil pidi tõepoolest meile külla tulema Helme koguduse rahvas koos oma õpetajaga. See kohtumine lükkub edasi.

”Kas see on lõpp?”

See ei ole lõpp. Kõik kestab edasi. Selle eriolukorra pärast ei lõpe veel meie püha üritus. Aidaku meid Jumal.

Tasub meeles pidada, et ristikiriku esimestel sajanditel suures Rooma riigis olid jumalateenistused ja kristlaseks olemine üldse keelatud mitte mõneks nädalaks, vaid sajanditeks, kristlasi aga ootas vahelejäämise korral sageli ees surmaotsus. Ja ometi oli see aeg, mil usk levis enneolematu hooga – palju võimsamalt veel, kui koraanaviirus. Ammugi siis pole meil praegu tarvis oma meelt endast ära heita või toimuvat ülearu traagiliselt võtta.

”Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks!” (1Ts 5:23)