Noorte leerikooli laager 20-25.08.2023

Võru praostkonna koguduste ühine noorte leerikooli laager on mõeldud noortele vanuses 14-29, kes tahavad õppida tundma ristiusu põhimõtteid ja Piiblit. Laagri kavas on õppetunde, kus räägitakse ristiusu tähtsatel teemadel, mänge, ühiseid tegevusi, väljasõit, palvused ja lõkkeõhtud. Enne leerilaagrit tutvuvad noored oma koguduse eluga, leppides selle kokku oma koguduse õpetajaga.

Pärast leerilaagrit on noor õigustatud vastu võtma leeriõnnistust oma koguduses. Kui noort pole ristitud, toimub ristimine just enne konfirmatsiooni. Leeriõnnistuse järel saab noorest koguduse täieõiguslik liige, mh saab ta õiguse käia iseseisvalt armulaual, olla ristivanem, võimaluse oma abielu kiriklikult laulatada jne. Täpsemalt saab lugeda näiteks siit: https://polva.eelk.ee/usk/leer-ehk-konfirmatsioon/

Leerilaagri tasu on 20€, mis katab ka söögi.

Leerilaager toimub 20-25.august Urvaste koguduse pastoraadis, Urvaste kiriku kõrval. Ööbitakse telkides või pastoraadi põrandal.

Leerilaagri korraldavad Võru praostkonna kogudused (Põlva, Räpina, Urvaste, Kanepi, Pindi, Roosa, Rõuge, Vastseliina).

Leerilaagri programmist vastutavad Võru praostkonna noortejuht Olli Olenius (58255761) ja lastetöö sekretär Salome Olenius (58067084).

Registreerimine laagrisse on veel võimalik! Nagu saab veel ka registreeruda osalema juuli algul toimuvas praostkonna lastelaagris (info Salomelt ja/või Ave Mustimetsalt).