Koguduse nõukogu taastas diakoni ametikoha

Paastumaarjapäeva õhtul toimunud koguduse nõukogu koosolekul otsustati taastada koguduses diakoni ametikoht ja nõustuda õpetaja Toomas Nigola ettepanekuga määrata sellele kohale diakon Urmas Koorits. Kui ka peapiiskop oma ametliku heakskiidu annab, asub Urmas Koorits Põlva koguduse diakonina teenima 1. aprillist.

Kinnitati ka koguduse 2023. aasta majandusaasta aruanne ja arutati mitmeid n-ö jooksvaid küsimusi, mis puudutavad koguduse elu eri tahkusid.