Põlva leerimajas toimus täna (25.04) ka EELK Võru praostkonna tänavuaastane sinod.

Nagu sel puhul kombeks, said koguduste esindajad ülevaate eelmisel aastal praostkonnas toimunud olulisematest sündmustest, kinnitati vajalikud aruanded ja otsustati 2025. aasta eelarve vastuvõtmisega seoses määrata praostkonnakassa maksu suuruseks kogudustele edaspidi 2% üle-eelmise aasta liikmeannetuse summast. Praostkonna esindajad EELK Kirikukogus andsid ülevaate ka selles esindusorganis kõneldust.

Peapiiskop Urmas Viilma rääkis oma ettekandes kavatsustest laiendada noorte kaasamist kiriku juhtimisse ning tutvustas järgmisel nädalal Kirikukogus otsustamisele minevaid eelnõusid nii uute assessorite valimiseks kui ka piiskopkondade moodustamiseks.

Piiskop Marko Tiitus, kellele Võru praostkonna sinod oli esmakordne võimalus täita oma rolli vastpühitsetud piiskopina, kõneles oma nägemusest piiskopi rollist ja kaasamisest kirikuellu ning tutvustas lähemalt teoloogilise arutelu strateegiat, mille EELK piiskoplik nõukogu hiljuti heaks kiitis.

Nagu Ave Mustimetsa fotolt näha, möödus ka sinodikoosolek helges ja sõbralikus meeleolus. Peamise kurva uudisena teatasid Salome ja Olli Olenius, meie laste- ja noortetöö koordinaatorid, et nende jaoks jääb käesolev aasta viimaseks Eestis töötamise aastaks. Aasta lõpuni on siiski veel omajagu aega ning võimalusi üht-teist ära teha. Soovime neile palju Jumala õnnistusi!