Me teame, et nii nagu sünd on elu osa, on seda ka surm. Ometi on enamasti täiesti erinevad need tunded, mis meis tekivad, kui kuuleme kellegi sünnist või surmast. 

Kristlasele pole surm midagi lõplikku. On ka neid kristlasi meie keskel, kes ütlevad julgelt välja, et nad ootavad surma, et rõõmsalt vastu minna kohtumisele Jeesusega. 

Igaüks meie seast saab valmistuda surmaks, see ei tähenda muidugi elamata jätmist ja ma-suren-kohe-ära sildi kleepimist enda külge, vaid see tähendab kõige selle läbimõtlemist, mida keegi surmaga seoses mõtleb, kuidas oma surelikkusega lepib. 

Iga lähedase kaotus oma leinaajaga toob surmateema teravamalt meie teadvusse. On aeg selleks, et olla omaette, on aeg, mil tahame oma mõtteid teistega jagada. Parim toetajaskond leinajale on arusaadavalt lähedased, kuid üks võimalus leina ajal tuge leida on ka leinagrupp.

Seepärast pakub MTÜ Hingetugi individuaalse leinanõustamise kõrval võimalust leinagruppi tulemiseks. Põlvamaa Arenduskeskuse heaolu toetavate tegevuste taotlusvoorust saadud rahastuse toel toimus koos-töös EELK Põlva Maarja kogudusega ajavahemikus 02.09.-25.11.2018 kokku 8 leinagrupi kohtumist, kus osales 6 inimest, kellest 2 olid koguduseliikmed. 

Gruppi tulemise osas oli inimestel arusaadavalt oma kõhklusi – kas nad on valmis oma mõtteid teistega jagama, kas seda on vaja teha, kas on võimalik rääkida nutma puhkemata… 

Kohtumised lähendasid osa-lejaid sedavõrd, et tekkis toetav ja julgustav õhkkond. Igaüks rääkis nii palju, kui soovis, suutis ja vajas. Nutmine on leinagrupis lubatud ja samuti on igaühel võimalus teises ruumis end koguda, kui selleks peaks vajadus tekkima. Täpselt samamoodi on lubatud huumor ja naer, mis on ju teadagi tervendava mõjuga. Grupiliikmete omavaheline mõttevahetus ja toetamine on aga see, mis märkama-tult jõuvarusid täiendab. 

Seekordne leinagrupp on läbi saanud, kuid vajadusel tuleb leida võimalus uue grupi kokkukäimisteks. Oleme arutanud koguduseõpetaja Toomas Nigolaga, et koguduse liikmetele, kes vajaksid leinas tuge, saaksime sellise grupi moodustada. Kui grupi moodustavad koguduseliikmed, siis kindlasti on grupitegevustes oluline osa palvel ja lohu-tusel, mida me leiame Jumalalt. Nii et kui Sul, kes Sa praegu seda artiklit loed, on huvi leinagrupiga liitumise vastu, siis anna endast julgesti kogudusse teada. Kui abi ja toetust vajaks keegi Su lähikondsetest, siis ole hea, julgusta seda inimest leinagruppi tulema. Oleme Sinu kõrval.

Hoitud olemist meile kõigile!

Tuuli Võsa
MTÜ Hingetugi
hingehoidja 

Artikkel ilmus esmalt koguduse ajalehe Sõnasaatja 2018. aasta jõulunumbris.