Kirikus toimuvad remonditööd

Esmaspäeval, 20. aprillil algasid kirikus restaureerimistööd, mille käigus kindlustatakse pragunema hakanud võidukaar ning korrastatakse katusealune toolvärk.

20. aprillil alustati tellingute paigaldamist.
Toimub võidukaare kindlustamine.
Altar ja lühtrid kaeti tolmu eest kaitsmiseks kilega.
Katusekonstruktsioonide kindlustamine eeldab ka üksjagu lammutustöid.
Väljavaade kiriku ajutusest katuseaknast
30. aprilliks oli suur osa võidukaaresse puuritud süvendeid juba uuesti seguga täidetud.
Lähivaates

Vaata ka: