Pühapäev, 10. mai kell 11 Ülestõusmisaja 5. pühapäeva missa

Pühapäev, 17. mai kell 11 Ülestõusmisaja 6. pühapäeva missa

Neljapäev, 21. mai kell 11 Kristuse taevaminemise püha missa

Pühapäev, 24. mai kell 11 Ülestõusmisaja 7. pühapäeva missa

Pühapäev, 31. mai kell 11 Nelipüha. Leeripüha

Vabariigi Valitsus on lubanud pühapäevast, 10. maist alustada taas avalike jumalateenistuste pidamist. Esialgu jäävad siiski jätkuvalt ära siseruumides toimuvad koosviibimised – kirikukohvid ja raamatuklubi.