Nelipühad on kiriku sünnipäev. Nende pühadega tähistame Püha Vaimu läkitamist, esimeste kristlaste ristimist Jeruusalemmas ja kristliku kiriku sündimist (Ap 2). Nelipühad on 50. päeval pärast ülestõusmispüha ja paljudes keeltes tulenebki püha nimi kreekakeelsest sõnast pentekoste (’viiekümnes’). Eestikeelne nimi tuleb nähtavasti sellest, et neid pühi jätkus neljale päevale – 1., 2., 3. nelipüha ja suvine palvepäev. Lõuna-Eestis aga tuntaksegi seda suvistepühana ning vaimulikult viitab see elukülluse ja haljuse tärkamisele, mille Püha Vaim oma andidega toob.

Jeesuse kannatuste ja ristisurma, ülestõusmise, ilmumiste ning taevaminemise tunnistajaks olemise järel olid ta jüngrid kohkunud ja ärevuses. Kuidas nüüd hakkama saada? Mida edasi teha? Kristus oli tõotanud neile saata Lohutaja, Tõe Vaimu, kes jääb nende juurde. Oli lausa kuulutanud, et tema äraminek on neile kasuks, sest siis saab Vaim tulla nende juurde.

Nelipühapäeval see tõotus täitus. Püha Vaim tuli. Jesaja prohvetiraamatus on öeldud: Issanda Vaim on tarkuse ja arukuse Vaim, nõu ja väe Vaim, Issanda tundmise ja kartuse Vaim. Nüüd said jüngrid hirmuta ja väeliselt kuulutada rõõmusõnumit Kristusest, sest Püha Vaim täitis nad vaimuliku tarkuse, südikuse ja rõõmsa julgusega. Juba samal päeval lasi umbes kolm tuhat inimest end ristida ning kristlik kirik oli sündinud.

Püha Vaimu anni abil hakkasid jüngrid rääkima keeli, mida nad varem ei osanud: see on vastand Paabeli torni loole, kus inimesed üksteisest enam aru ei saanud ja üksteisest võõrandusid (1Ms 11:5-9). Toona tõi võõrandumise soov endale nime teha ja teistest üle olla, nüüd aga, nelipühadel, tõi üksteisemõistmise soov kuulutada ja ülistada Jumala suuri tegusid Kristuses.

Nelipühadeks tuuakse kirikusse ja mõnel pool kodudessegi haljaid noori kaski, mis oma lõhna ja rõõmsa rohelusega meenutavad meile Jumala Vaimu eluandvat ligiolu ning seda, et elu Jumalaga ja Jumalale pole kunagi sünge ega viljatu.

Sel aastal toimub nelipühadel meie koguduses ka leerilaste ristimine ja konfirmeerimine. Kõik on teretulnud osalema sel pidulikud jumalateenistusel pühapäeval kell 11.


Vaata ka: