Võru praostkonna kristlik lastelaager toimus 25.-27. juunil Põlvamaal Kopra puhketalus. Tänavu oli laagri kandvaks teemaks “Jumal minuga”. Juba üheteistkümnendat korda toimuva kolmepäevase laagri korraldajad olid toimekad Räpina Miikaeli koguduse töötegijad. 

Laagrisse oli lapsi saabunud mitmest luteri kogudusest: nii Võru praostkonda kuuluvatest Kanepi, Võru, Urvaste, Põlva ja Räpina, kui ka Tartu Pauluse kogudusest. Ka vanuseliselt oli osalejate seltskond õige kirju, varieerudes sülelastest teismelisteni.

Laagrit alustati ühise missaga Räpina Miikaeli kirikus. Lähemalt ja kaugemalt kohale tulnud lapsed, koguduste töötegijad ja lapsevanemad said pühakojas kuulda laagri teemast kantud jumalasõna. Teenistuse viisid läbi Võru praostkonna praost Üllar Salumets ja kohaliku koguduse õpetaja Urmas Nagel. Teenistuse muusikalises osa eest kandsid hoolt Kristiina Nagel ning Helen Truija. Palavale ilmale vastukaaluks mõjus jahedas kirikus viibimine kosutavalt, tõdesid nii väikesed kui suured laagrilised.

Missa järel võttis laagriseltskonna lahkesti vastu Jaanikeste külas asuva Kopra puhkemaja pererahvas. Kuna tegemist oli peamiselt telklaagriga, siis kerkisid Võhandu jõe kaldal asuva puhkemaja hoovil laste telgid nagu seened peale vihma.

Pärast telgi püsti panemist ja üksteisega tuttavaks saamist algasid ühised tegevused, mis kõik olid omakorda saanud inspiratsiooni laagri teemast. Esimeseks selliseks oli ühiselt peetavad muusikaminutid, kus lauldi Kristiina ja Urmas Nageli, Teele ja Marie Nigola, Helen Truija ning Olli Oleniuse saatel. Muusika ühendab ja on alati lastele laagrites meeldinud.

Laulmise, kehakinnituse ning väikese puhkepausi järel kõlas kellahelin, mis kutsus lapsi ühisesse piiblitundi. Tunnis rääkis Eveliin Sillakivi Jumala lapseks olemisest ja ristimisest. Loo ilmestamiseks toimus meisterdamine.
Kuna laagripaiga kõrvalt lookles mööda Võhandu jõgi ning pererahvas võimaldas jõel sõitmist, siis seda võimalust ka agaralt kasutati. Soovijad said sõita parvega ja julgemad ka kanuuga.

Laagri üheks põnevust tekitavamaks osaks oli maastikumäng, mis põhines laagripaika ümbritseval maastikul orienteerumisel ning matkateekonnale jäävates peatuspunktides piibilugude kuulamisel ja nendest tulenevate ülesannete täitmisel. Igaühes kokku kuuest peatuspunktist võtsid lapsi vastu praostkonna vabatahtlikud lastetöötegijad ja vaimulikud. Oma panuse maastikumängu toimumisse andsid pühapäevakooliõpetajad Karin Kaunis, Helen Truija, Teele Nigola, Ave Mustimets; vaimulikud Margit Lail, Urmas Nagel, Üllar Salumets, Mait Mölder; Soomest misjonär Olli Olenius ning vabatahtlikud abilised. Lapsed said peatuspunktides kuulda pühapäevakoolides sagedasti jutustatavaid lugusid: ristimine, Jeesus kui eeskuju ja kingitus, patt ja piht, armulauasakrament, Kristuse ülestõusmine.

Pärast mängus nõutavat kerget füüsilist pingutust ja vaimseid ülesandeid, suunduti ujuma Meelva järve, mis palava suveilma tõttu oli kui punkt i-tähe kohal.

Lisaks lihtsalt toredale koosviibimisele toimus laagris ka õpetlik rühmatöö, mis oma olemuselt on sarnane pühapäevakoolis peetavale tunnile. Laagriliste suure vanusevahe tõttu jagati lapsed vanuse järgi nelja rühma ning iga rühmaga tegeleti eakohaselt.

Keset laagrimelu võeti kolm korda päevas aeg maha, et mõtiskleda ja palvetada. Need palvused viisid kordamööda läbi õp Urmas Nagel Räpina kogudusest, õp Üllar Salumets Urvaste kogudusest, õp Margit Lail Kanepi kogudusest ja õp Toomas Nigola Põlva kogudusest.

Laagriõhtud veedeti ühiselt süüdatud lõkketule ümber grillides ja mängides.

Nii nagu missaga Räpina kirikus laagrit alustati nii see seal ka lõpetati. Pühakotta koguneti teenistusele Jumala auks, tänati Teda laagri õnnestumise eest, palvetati ja lauldi. Teenistuse viisid läbi Kanepi õpetaja Margit Lail ja Põlva abiõpetaja Jaak Pärnamägi. Laagrisse tulnud külaline, Soome misjonär Peteri, andis enda poolt edasi tervitused.

Kui Jumal lubab, saab ka 2021. aasta Võru praostkonna lastelaager toimuma Põlvamaal, siis aga juba teises paigas.

(Kokkuvõtte kirjutas Ave Mustimets)