Leerimälestuspäev 9. augustil

9. augustil kell 11 toimub leerimälestuspäeva jumalateenistus. 

Leeritõotusi kinnitama ja õnnistust vastu võtma on oodatud kõik, kelle leeriõnnistamisest möödub ümmargune arv aastaid – nii kuldleerilapsed (50 aastat leerist), kui ka näiteks need, kes leeris käisid 30 aastat tagasi 1990. aastal.

Missale järgneb koosviibimisele kiriku juures.

Palume oma tulekust teada anda koguduse kantselei telefonil 5303 7728 või polva@eelk.ee hiljemalt 2. augustiks.