Kirikusein peitis endas ornamenti

Paar kuud tagasi tõi koguduse liige kantseleisse vanu fotosid Põlva kirikust. Fotode seas oli üks, mis köitis enim tähelepanu ning millest kogu käesolev lugu alguse saab. Nimelt selgus ühe foto lähemal vaatamisel, et kiriku seina ülemise ääre ja lae nurgakumeruse vahel paikneb trafarettbordüür. Leid tuli kõigile asjaosalistele üllatusena.

Vaade altarile. Skänneeritud perekond Metsa fotoalbumist 18.05.2020

Tõenäoliselt pole seesugune kaunistus seinal olnud pikalt, sest arhiivis leidub annetatud fotost üks veelgi vanem foto, millel kõnealune kaunistus puudub. Millal maaling täpselt valmis, pole teada.

1937. aasta augustikuu ajalehes Elu kirjutatakse, kuidas Põlva kirik on taas avatud peale suurt remonti ning ligi kaks kuud jumalateenistustele suletuna olekut. Kogu kirik olevat nii väljast kui seestpoolt täiesti remonditud. Võib arvata, et maaling võis sellel ajal saada ka üle värvitud. Muuhulgas sai toona, 1937. aastal, endine ümar kantsel oma praeguse kandilise välimuse.

Kuna kirikus on juba aprillikuust alates teostatud remonttöid, siis paluti võidukaare toestus- ja viimistlustöid teostaval töömehel püüda valge lubivärvi alt välja puhastada fragment bordüürist. See ka õnnestus ning ristilöövi lõunaküljel on see kõigile kiriku külastajatele eksopneeritud. Kui Jumal lubab, on tulevikus võimalik värvikihi alt välja puhastada bordüür kogu ulatuses.