Kursus “Ristiusk võhikutele”

8. oktoobril algab kord kuus toimuv ristiusu põhitõdesid ja -praktikaid tutvustav kursus “Ristiusk võhikutele”.

Kuu teise neljapäeva õhtuti kell 18 Põlva vana pastoraadi (Kesk 11) raamatukogus toimuvad loengud käsitlevad kristluse tuumõpetusi ja peamisi praktikaid, kiriku toimimist ja moraalipõhimõtteid.

Kursusel osalemine on tasuta. Osalejatelt ei nõuta märkimisväärseid eelteadmisi ning kursusel osalemine ei kohusta osalejaid ka millekski.