Olli Olenius: Meie aeg saab otsa

Mis on kõige kallim asi inimesele? Arvan et erinevad inimesed võib vastata selle küsimusele erineval viisil, aga ehk suurim osa võib olla nõus: aeg on üks kõige kallim asi inimese jaoks. Kui inimestelt, kellel aeg siin ilmas oli lõppemas, küsiti, mida nad kahetsevad oma elus, siis mitte keegi ei öelnud end kahetsevat seda, et nad ei teeninud piisavalt raha või et nad ei teinud piisavalt palju tööd. Peaaegu kõik vastasid, et nad kahetsevad seda, et nad ei kasutanud oma aega õigesti. Tagantjäreletarkusega leidsid nad, et oleksid pidanud veetma rohkem aega koos oma laste ja perega jne. Praegusel ajal märkame, et üldiselt inimestel pole liiga palju aega. ”Ei sobi”, ”Kalender on täis” on väga üldised fraasid, mida sageli kuuleb.

Mis on Piibli vaatenurk ajale? Uue Testamendi väga üldine sõnum on: meie aeg saab otsa. “Aga seda ma ütlen, vennad: aeg on piiratud,” kirjutab püha Paulus (1Kr 7:29). Keegi meist ei tea tegelikult, kui palju aega meile on antud. Võib olla, et saame elada vanaks ja elada pika elu, aga võib ka olla et meie aeg lõppeb ootamatult kiiresti mõne haiguse või õnnetuse tõttu. Võib olla ka, et meie Issand Jeesus tuleb tagasi veel meie eluajal. Kas me alati mäletame, et tõesti: Tema on lubanud tulla tagasi. “Vaadake ette, valvake, sest teie ei tea, millal see aeg on käes” (Mk 13:33). Võib olla et meie Issand tuleb tagasi pärast aastatuhat, sada aastat või homme. Kas sa oleksid valmis, kui Jeesus tuleks tagasi homme?

Isegi kui saaksime elada vanaks ja täie elu, siis kuidas ikkagi elada nii, et meil poleks vaja kahetseda seda, et kasutasime oma aega halvasti? Selline elu vaevalt tuleb iseenesest. Meil on tarvis peatuda ja oma aja kasutamist uurida. Tõenäoliselt meil on vaja reformatsiooni oma elus. Tähtis küsimus on: mis on elus tähtis? Kristlase jaoks ei piirdu see küsimus üksnes tema elu ajaga. Kristlane teab, et igaühel meist on ees igavene elu. Aga kus? Selle aja elu näitab suunda igavesele elule!

Meie üleskutse on valvata, kui ootame meie Issanda Jeesuse tagasi tulemust. See tähendab tegema seda, mida kristlased on alati teinud. Tulema kokku teiste kristlastega, palvetama koos, sööma koos ehk käima armulaual, lugema pühade kirjutusi ehk Piiblit koos ja teenima üksteist. Meie koguduses on head võimalused selleks kõigeks. Meie aeg saab otsa. Oled oodatud kasutama seda aega hästi üheskoos. “Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt jauskuge evangeeliumisse” (Mk 1:15)!