Rahvusvaheline pühapäevakool

Kevadiste piirangute tõttu on koguduse pühapäevakooli tunnid toimunud Zoom-rakenduse vahendusel, nii et osaleda saab igaüks oma kodus. E-pühapäevakoolis toimuvad sisuliselt samad asjad nagu tavapäraselt kokku tulleski. On siiski sedagi, mida tavapäraselt teha pole olnud võimalik. Näiteks pidada tundi koos ülelahenaabritega.

Soome Luterliku Evangeeliumiühenduse SLEY lastetöö sekertär Saija Simanainen tegi misjonär Salome Oleniusele ettepaneku korraldada Põlva koguduse ja ühe Soome pühapäevakooliga ühine pühapäevakoolitund, kus osaleksid mõlemast rahvusest lapsed. 2. mail sai see plaan teoks: videosilla vahendusel kohtusid Põlva Maarja koguduse pühapäevakooli lapsed ja õpetajad oma kolleegidega Tamperest.

Tunnis olsales 13 last ning 5 täiskasvanut. Soomest osalenud lapsed olid pärit Tamperelt ja Valkeakoskilt ning osalejate vanus oli üpris erinev: 3 kuni 14-aasta vanusteni. Täiskasvanutest osalesid tunnis Tampere Lutheri kiriku pühapäevakooliõpetaja Anni-Leena Katajisto, SLEY lastetöö sekretär Saija Simanainen ning Põlva pühapäevakooliõpetajad Ave Mustimets, Teele Nigola ja Misjonär Salome Olenius.

Pühapäevakoolitunni sisu tehti koostöös mõlema pühapäevakooli õpetajatega. Tutvumismängu juhatas Anni-Leena Katajisto, Teele Nigola pidas jutustuse apostlite teenimisest, ning lauldi kaks laulu, mille sõnad olid nii soome kui eesti keeles. Salome Olenius tõlkis keelte vahel, nii et kõik said aru toimunust.

Pärast rahvusvahelist pühapäevakoolitundi oli kõigil hea meel selle üle, et niisugune vahva ettevõtmine teoks sai ja oli võimalus teiste lastega tuttavaks saada. Võib-olla järgmisel pühapäevakooli õppeaastal kohtume jälle rahvusvahelises keskkonnas kuulama Jumala sõna.

Salome Olenius
misjonär