Kalmistupüha jumalateenistused 2021. aasta suvel

Kalmistupüha jumalateenistused algavad 24. juunil kell 11 Põlva ning 4. juulil kell 14 Rosma kalmistul.

Mälestamissoovist palutakse võimaluse korral lahkesti juba eelnevalt teada anda koguduse kantseleisse (polva@eelk.ee).