Loodud Jumalat teenima: Võru praostkonna lastelaager 2021

(Alljärgnev ülevaade ilmus esmalt ajalehes Eesti Kirik 30. juunil 2021)

Võru praostkonnas on tavaks, et jaanipäevajärgse nädalalõpu veedavad pühapäevakoolidega seotud lapsed ja suured üheskoos laagris, mille korraldamise au liigub praostkonna koguduste vahel järgemööda. Nii tänavugi.

Sedapuhku Põlva koguduse korraldatud laagrisse Peri vana koolimaja juurde kogunes ligikaudu poolsada last ning veel paarkümmend täiskasvanut (koos korraldajatega). Laagri peateemaks oli valitud „Loodud Jumalat teenima“ ning sellest omakorda võrsusid palvuste, rühmatööde ja matkamängude alateemad: „Jumala loodud“, „Palve – ühendus Jumalaga“, „Teenin tänades Jumalat“, „Suurimad teenijad“, „Halastaja samaarlane“, „Teenin armastades vaenlasi“ ning „Teenin andestades“. 

Neid teemasid aitasid mitmel moel lahti mõtestada nii Võru praostkonna vaimulikud Üllar SalumetsUrmas NagelMargit Lail ja allakirjutanu kui ka pühapäevakoolide õpetajad koos abilistega.

Ootamatu vihmavaling

Et ükski inimlik plaan lõpuni kindel pole, said laagrilised kogeda kohe esimese päeva õhtul. Siis lõpetas mitu päeva kestnud kange kuumalaine võrdlemisi ootamatult saabunud äikesevihm, mille valingud laagrilised õhtupalvuse järel algama pidanud lõkkeõhtu nautimise asemel Peri vanasse koolimajja varju sundisid. Paljud jäid majja ööbimagi, sest kange vihmasadu oli telgis olemise õige ebamugavaks muutnud. Meeleolul ei lastud siiski langeda ning toredaid tegevusi jagus ka nii.

Teisel laagriõhtul õnnestus siiski ka lõke põlema saada ning grillvorstidegagi maiustada. Tartu praostkonna vikaardiakon Robert Bunder kõneles sinna juurde andestamisest kui ühest viisist Jumalat teenida, jagas noortele soovitusi abikaasa leidmiseks ja rahuldas küsijate uudishimu selle kohta, kuidas EELK praegu noorim vaimulik oma ametisse on saanud.

N-ö kohustuslike elementidena kuulusid laagri juurde ka ujumas käimine, laulutunnid ja matkamäng oma mitmesuguste tegevuspunktidega. Põlvamaa Vibulaskjate Seltsi esindaja Evo Sirendi juhendas neid, kes soovisid õppida vibuga märki laskma ning üks laagri peakorraldajaid misjonär Salome Olenius, kes eelmise aasta kevadest on aidanud Põlva kogudusel lastetööd korraldada, õpetas laagrilistele õige meeleoluka ja kiiresti populaarseks saanud Aafrika tähe mängu. Väiksemaid tegevusi jagus mõistagi veel ja veel.

Laiale sihtrühmale

Meie Soome sõbrad, kes laagri korraldamisel kaasa lõid, kogesid, et korraldajate koormus on Eesti laagrite puhul Soomes harjumuspärasest tunduvalt suurem. Meie koguduste eelarved ei võimalda laagrit pidama sõita kuhugi täisteenusega laagrikeskusesse, kus oleks tagatud nii hubane olme kui ka toitlustamine. Selle asemel tuleb tegelda välitualettide ja liiklusmärkide tellimisega, otsida sponsoreid, kes toetaksid toiduainete ja meenetega, et laagri osavõtutasu võimalikult paljudele jõukohane oleks jne. 

Ka tuli leida vabatahtlikke abilisi väga mitmesugustesse ülesannetesse alates suure telgi püstitamisest ja Põlvast toidu toomisest kuni köögitoimkonna, öövalvurite ja lõkkemeistriteni välja. Positiivsena toodi välja see, et kui Soomes on niisugused laagrid mõeldud harilikult küllalt kitsalt piiritletud vanusegrupile, siis siin olid üsna loomulikult võrdlemisi ühtlaselt esindatud vanuserühmad sülelastest kuni 17aastaste noorteni.

Lõpetuseks koguneti kirikusse

Allakirjutanu ise võis heldimusega jälgida, millise entusiasmiga lõid laagri korraldamisel kaasa õige paljud koguduseliikmed, kellest mõned alles hiljuti ise leerilasteks olnud. Näis, et nemad nautisid toimuvat vähemalt samavõrra kui laagri esmaseks sihtrühmaks olnud lapsed ja noored. Samavõrra oluline on, et mõnelgi noorel oli võimalik kohal viibinud vaimulikega eraviisil arutada kohati päris tõsiseid küsimusi.

Laste silmad särasid mõistagi ka. Särasid ka siis, kui laagri lõpetuseks Põlva kirikusse pühapäevasele missale tuldi ja seal ka kogudusele jagati oma rühmatööde käigus esile kerkinud mõtteid Jumala teenimisest.

On tõesti põhjust olla rõõmus ja tänulik Jumalale, kõigile laagrilistele ja ka toetajatele – viimaste nimekiri on nõnda pikk, et ülevaateartiklisse äragi ei mahu, vaid peab leidma endale koha koguduse kodulehel.

Aitäh toetajatele

Suur tänu laagri toetajatele: AS Lõuna Pagarid, AS Kobras, Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda, Põlva Toidupank, Päästeamet, Võru Toidupank, Tere AS.

Fotojäädvustused