Koguduse õpetaja aastalõputervitus A.D. 2023

Hea Põlva Maarja koguduse liige, sõber või niisama huviline

“Sinu käes, Issand, on kõik mu ajad,” palvetab Vana Testamendi muistne laulik (Ps 31:16).  

Üks Issanda aasta hakkab taas lõppema. Kalendriaasta vahetumine annab ajet teha kokkuvõtteid möödunust ja plaane edasiseks. Loodetavasti leiame igaüks aega säärasteks vahepeatusteks oma isiklikus elus ja sihiseadmistes, et võiksime öelda koos püha Paulusega: “Ma jooksen, aga mitte nagu pimesi; ma võitlen, aga mitte nagu tuult pekstes” (1Kr 9:26). Järgnevas püüan mõne märksõnaga kokku võtta 2023. aasta sündmused ja järgmise kalendriaasta plaanid meie koguduse elus. 

Kui ka eelolevaks pühapäevaks kavandatud missad (kell 11 ja 17) peetud saavad, siis on 2023. aastal meie koguduses peetud ühtekokku 160 jumalateenistust, neist pooled missad (st armulauaga) ja ülejäänud pooled palvustena. Lisaks pühapäevastele missadele on regulaarselt toimunud esmaspäevahommikused laste hommikupalvused kirikus ning vaimulik teenimine toimub ka mitmes hooldekodus. 

Meie koguduses on sel aastal ristitud 10 ja leeriõnnistuse vastu võtnud 15 inimest. Laulatatud on kolm paari ja toimunud on ka 71 matusetalitust. 

Koguduses tegutsevad pühapäevakool ja noorte bändiklubi, toimuvad noorteõhtud ja muusikaring peredele. Tegutseb raamatuklubi ning abivajajaid toetavad erialase väljaõppega hingehoidjad. 

Suureks sündmuseks lõppeval aastal oli Jakobi Kooli ja lasteaia iseseisvumine: esimesed neli õppeaastat Tartu Luterliku Peetri Kooli Põlva õppekohana tegutsenud asutus on sellest õppeaastast täiesti iseseisev. Kooli pidajaks on koguduse poolt asutatud Põlva Jakobi Kooli Sihtasutus ja kõik rõõmud-mured seega Põlva oma inimeste kanda. Iseseisvumine on kooli majandamise muutnud märkimisväärselt keeruliseks, kuid pühendunud eestvedajate ning heade annetajate abiga on siiski õnnestunud toime tulla. 

Mitmed EELK kogudused ja eraisikud aitasid oma annetustega kaasa sellele, et lõppeval aastal õnnestus parandada ajaloolise pastoraadihoone – seesama maja, kus Jakobi Kool ja ka koguduse kirikukohvid, pühapäevakool jmt toimuvad – soojustust. Juunikuus said seal katusele paika ka päikesepaneelid, mis aitavad kokku hoida hoone küttekuludelt. Paneelide paigaldamiseks saime kirikuvalitsuselt laenu ja loodame, et suudame selle lähiaastatel tasapisi tagasi maksta. 

Lõppeval aastal jõudsid kirikusaali lae restaureerimisega lõpule ka mitu aastat kestnud tööd kirikus. Meenutuseks: eelmistel aastatel on tugevdatud võidukaart, korrastatud toolvärk ja vahetatud välja kiriku kivikatus. Nüüd siis on ka lagi saanud korda ja värske ilme. Kes soovib tulla kiriku pööningule tehtud töödega lähemalt tutvuma, võib sellest kantseleisse julgesti märku anda ja koguduse töötegijad korraldavad tutvumiskäike hea meelega.  

Lõppeval aastal sai korda ka üks kiriku järvepoolsetest akendest. 

Järgmisel aastal plaanime jätkata töid kirikusaali seinte valge osa värskendamisega. Loodame korda saada ka viimased seitse restaureerimata akent – need, mis seestpoolt kilega kaetud, et tuul läbi ei puhuks – ning restaureerida kaks suurt külgust. Remonti vajavad ka orelirõdu toestavad sambad ühes oma vundamentidega ning rõdualune põrand. Maha pole maetud ka altarimaali restaureerimise plaani. Kordategemist vajab kirikuaias oleva garaaži katus, mille lõhkus murdunud puuoks. 

Lõppeval aastal tehtud tööd on olnud võimalikud ainult tänu annetajate abile. Samamoodi peame tuleva aasta restaureerimistöödeks kirikus koguma kokku enam kui 8 000 eurot projektide omaosaluseks. Aitäh kõigile, kes leiavad võimaluse oma panus anda! 

Jätkuvalt on koguduse tegemistega kursis olekuks lisaks pühapäevastele kirikuteadetele hea jälgida meie lehte Facebookis. Iga kuu alguses ilmub elektrooniline kuukiri Sõnasaatja, mida saab tellida koguduse kodulehe kaudu. Pühapäevaste jumalateenistuste ülekandeid saab jälgida ja järelvaadata ka YouTube’i vahendusel (http://youtube.com/@eelk_polva). Üldkiriklike uudistega saab end kursis hoida veebivärava e-Kirik vahendusel (https://ekirik.ee). 

Koguduse töö teevad võimalikuks annetajad ja kaastöölised. Annetusi, ka liikmeannetust, saab teha nii kantseleis sularahas kui ka ülekandega a/a EE877700771001473774 (LHV; makse saaja: EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kogudus). Kindlat liikmeannetuse summat pole koguduse nõukogu määranud: oleme tänulikud iga südamest tulnud annetuse üle. Nende najal koguduse töö püsib ja areneb. 

Kaastöölisi vajame appi mh pühapäeviti jumalateenistustele saabujaid tervitama ning neile, kes ehk esimest korda jumalateenistusele tulevad, ka selgitusi jagama selle kohta, kust saab lauluraamatu, kust leiab laulunumbrid jne. Kel võimalik mõnel pühapäeval appi tulla, võiks endast eelnevalt kantseleisse teada anda (polva@eelk.ee või 5303 7728‬). kui keegi on osav projektikirjutaja ja saaks aidata koguduse ettevõtmisteks lisarahastuse leidmisel, võiks samuti endast märku anda.  

Suur tänu kõigile, kes ühel või teisel moel sel aastal koguduse töösse on panustanud! 

Soovin Sulle ja kõigile Su lähedastele Jumala armu jätkuvat kogemist, õnnistusrikast jõuluaja jätku ja rõõmsat aastavahetust. 

Toomas Nigola 
koguduse õpetaja