Jumal

Kes Ta on? Prantslastel on ütlus: “Un Dieu Defini est un Dieu fini”: defineeritud Jumal on lõpetatud Jumal. Me ei tunne füüsikalise maailma pooli asjugi ja samas tahame selgitada püha kolmainsust! Ent samas – kui me kedagi armastame, tahame tema kohta võimalikult palju teada saada. Jumala kohta on meil üht-teist võimalik teada saada selle kaudu, mida ta endast on ilmutanud.

Jumal ilmutab end selle kaudu, mida ta on loonud ja sellegi läbi, milliseks ta meid on loonud. Lisaks on ta erilisel viisil läbi ajaloo korduvalt sekkunud maailma asjade kulgu, oma olemust ja tahet väljendanud ning sündmusi juhtinud oma armuliku kava kohaselt. Kõige täiuslikum ilmutus toimus Jeesuses Kristuses, mil kolmainsa Jumala Teine Isik sai inimeseks. Seda ilmutust vahendavad meile pühakiri ja kiriku pärimus. Igaühel, kes siiralt otsib tõde, on võimalik Jumalat tundma õppida.

Seda, mida me Jumala kohta usume, võtavad lühidalt kokku kristlikud usutunnistused, iseäranis apostellik, Nikaia-Konstantinopoli ja Athanasiose usutunnistus.

Vaata lisa:

[TAGASI LEERIKURSUSE MATERJALIDE LEHELE]