EELK Konsistoorium tegi uuendatud korraldused seoses COVID-19 pandeemiaga

Eelmise nädala neljapäeval otsustas Vabariigi Valitsus keelata avalikud jumalateenistused ja muud avalikud usulised talitused pühakodades alates 3. märtsist. Lähtuvalt uutest korraldusest muutis kirikuvalitsus oma 2. märtsi istungil ka seni kirikus kehtestatud korraldusi ja viis need kooskõlla riigis kehtestatud piirangutega. Mida see meie jaoks tähendab?

Jätkuvalt on võimalik osa saada jumalateenistuste veebiülekannetest (kui Jumal õnnistab, peaks 14. märtsist tunduvalt paranema ka ülekannete tehniline kvaliteet).

Kirik on avatud nagu senigi (E-R tööpäeva jooksul, pühapäeviti kella 10-st missa lõpuni). Kiriku külastamisel tuleb – nagu mujalgi avalikes ruumides – kanda maski ning soovitav on käedki desinfitseerida.

Sakramentidest osasaamine on võimalik kokkuleppel vaimulikega.

Pühapäevakool ja noorteõhtud, piiblitunnid ja raamatuklubi jätkuvad interneti vahendusel (Zoom keskkonnas).

Talituste (ristimised, matused, õnnistamised jm) pidamine jätkub, kuid soovitav on piirata osalejate ring üksnes lähedastega. Plaanis on pakkuda peagi võimalust ka kirikus toimuvatest talitustest osa saada veebiülekande (privaatne link) vahendusel.

“Palvetagem, paastugem ja püsigem terved,” soovis peapiiskop Urmas Viilma eile õhtul EELK vaimulikele läkitatud kirjas.


Loe lisa: